Kuaj Seev

Hauv tshuab kuaj pom hauv tshuab hluav taws xob

Ntug Dej Durometer

Cov Yam Khoom Nrig Hauv Lub Tshuab Ntsuas Ntaus

Roj hmab resilience kuaj tshuab

Lub cooj tsis nkhaus

Cua sov laus kuaj chav

Abrasion tshuab

Axial thiab Lateral lub zog Ntsuas